Microsoft đang cung cấp bản dùng thử PC Game Pass 3 tháng miễn phí cho bất kỳ ai chơi Halo Infinite, Forza Horizon 5, Age of Empires 4

Microsoft đang cung cấp bản dùng thử PC Game Pass 3 tháng miễn phí cho bất kỳ ai chơi Halo Infinite, Forza Horizon 5, Age of Empires 4

 

Microsoft đang cung cấp quyền truy cập miễn phí 3 tháng cho dịch vụ PC Game Pass nếu bạn chơi một trong 3 tựa game Halo Infinite, Forza Horizon 5, Age of Empires 4. Microsoft thông báo rằng họ sẽ cung cấp bản dùng thử miễn phí của dịch vụ Game Pass trong vòng 3 tháng cho bất kỳ ai đã chơi Halo Infinite, Forza Horizon 5, và Age of Empires 4 từ thời điểm ra mắt tương ứng của từng game đến ngày 28/2/2022. 

Elden Ring độ khó

Đối tượng mà thông báo này nhắm tới bao gồm bất kỳ ai đã mua và chơi các tựa game này trên Steam hoặc Microsoft Store, cũng như bất ai đã tham gia vào phiên bản multiplayer miễn phí (freetoplay) của Halo Infinite. Ưu đãi này chỉ áp dụng cho những người chơi “chưa bao giờ” đăng ký Game Pass. Nếu trước đây bạn đã đăng ký Game Pass và đã hủy dịch vụ này rồi, thì bây giờ bạn không thể tham gia sự kiện 3 tháng miễn phí này nữa. 

Ưu đãi này cũng không bao gồm các khu vực Nga và Ấn Độ (không nêu lý do). Người chơi có thể kiểm tra xem họ có đủ điều kiện nhận ưu đãi hay không trên trang web của Xbox tại đây và đăng nhập vào tài khoản Microsoft của họ. Sau khi hết thời gian dùng thử, người chơi sẽ bị tính phí thành viên bình thường, nếu không, bạn có thể hủy tư cách thành viên Game Pass khi kết thúc 3 tháng dùng thử.

Bấm nào nhận game tại đây